Hoe Gmail op iPhone te repareren werkt niet? [Opgelost] – ElseFix.com (2024)

U bent zeer zeker van uw Gmail-adres en wachtwoord, maar deze is nog niet klaar om op uw iPhone te openen. Nou, je zult zeker denken dat Gmail niet werkt op je iPhone. Dit is een probleem dat zich kan voordoen als u dringend een specifieke e-mail nodig heeft. Dit kan zowel irritant als vervelend zijn, vooral als u zich in een urgente situatie bevindt – de reden is dat u met niemand contact kunt opnemen. Daarom zou deze inhoud u moeten helpen te weten hoe u het probleem kunt oplossen dat Gmail op de iPhone niet werkt.

Veelvoorkomende Gmail werkt niet-fouten op de iPhone

Normaal gesproken bevat het probleem met Gmail dat niet werkt de volgende fouten:

1. Kan niet inloggen op het account – Dit probleem houdt zowel verband met de beveiliging als met het gebrek aan goede uitleg. Om uw account te beschermen, voorkomt Google soms dat u zonder uitleg inlogt op het account. U kunt bijvoorbeeld naar een nieuwe plek zijn verhuisd, maar u realiseert zich dat uw Gmail, die perfect werkte voordat u verhuisde, nu niet op uw iPad of iPhone wordt geladen. De reden voor deze situatie is dat Google heeft opgemerkt dat u verbinding probeerde te maken vanaf een nieuwe locatie en dat een onbekende persoon heeft geprobeerd uw e-mail te hacken.

2. Kan geen e-mail ophalen – De verbinding met de server is mislukt.

3. Kan geen e-mail ophalen – De gebruikersnaam of het wachtwoord zijn onjuist.

4. Kan geen e-mail ophalen – De mailserver reageert niet. Controleer of u de juiste accountgegevens hebt ingevoerd in de Mail-instellingen.

5. Kan geen e-mail verzenden – Er is een fout opgetreden tijdens het bezorgen van dit bericht.

6. Kan geen verbinding maken met SSL – Wilt u proberen het account in te stellen zonder SSL?

7. IMAP-server reageert niet meer.

Hoe iPhone-contacten eenvoudig met Gmail synchroniseren?

Wil je Gmail-contacten overbrengen naar de iPhone? Middelen zijn hier!

Hoe te repareren dat Gmail niet werkt met de iPhone?

Als u dit soort uitdagingen ondergaat en uw Gmail er niet doorheen komt, kunt u de onderstaande methoden volgen om te leren hoe u dit kunt aanpakken.

Oplossing 1. Voer waarschuwingscontroles uit op de Gmail-website

Wanneer de Gmail-app op uw iPhone of iPad u geen fijne details kan geven, kunt u proberen in te loggen op de Gmail-website om een beter idee te krijgen van wat er zou kunnen gebeuren. Hier kunt u gebruik maken van een computer, omdat u met een breder scherm gemakkelijker door de Gmail-website kunt navigeren. (Merk op dat dit proces ook effectief werkt op iPad en iPhone.)

Hier zijn de gedetailleerde stappen:

– Open Safari, Chrome of een andere internetbrowser die door uw iPhone wordt ondersteund.

- Ga naargmail.comen toets uw e-mailadres en het wachtwoord in. Vervolgens ziet u een pop-up waarin u wordt gevraagd de app te downloaden. Tik gewoon op de kleine mobiele Gmail-sitelink die zich onder aan het scherm bevindt.

– Zodra u bent ingelogd, ziet u een waarschuwing in uw inbox met de mededeling dat een aanmeldingspoging is geblokkeerd. U moet dus op de link in de e-mail klikken en Google laten weten dat u de aanmeldingspoging heeft gedaan.

Oplossing 2. Bekijk de recente apparaten op de website van Google

Als u geen e-mail heeft ontvangen over een geblokkeerde aanmeldingspoging, is het een goed idee om een sectie te bezoeken die bekend staat als 'Apparaat en activiteit en meldingen' op de website Mijn account van Google. Hier krijgt u de kans om alle recente apparaten te bekijken die hebben geprobeerd in te loggen op uw account en natuurlijk alle apparaten te deblokkeren die van u waren. Nadat u Google ervan heeft overtuigd dat u degene bent die heeft geprobeerd in te loggen op uw account, wordt uw e-mail op uw iPad of iPhone geladen.

Hoe Gmail op iPhone te repareren werkt niet? [Opgelost] – ElseFix.com (1)

Oplossing 3. Voer een CAPTCHA-reset uit

Als u geen e-mail ontvangt, moet u een CAPTCHA-reset uitvoeren. Dit helpt om de strenge beveiliging van Google te versoepelen, zodat uw nieuwe apparaat verbinding kan maken met Gmail zonder een waarschuwing door te geven. De reden hiervoor is dat Google ervan uitgaat dat iemand probeert uw account te hacken.

Je kunt dit uitvoeren door:

– Bezoek de CAPTCHA-resetpagina en log in met uw Google-gegevens.

– Zodra u dit doet, logt u in op hetzelfde apparaat dat u oorspronkelijk probeerde te gebruiken.

Nadat u klaar bent, zou u uw Gmail normaal moeten kunnen gebruiken. Bovendien kan Google hierdoor uw apparaat onthouden, zodat u in de toekomst niet in de problemen komt.

Oplossing 4. Zorg er altijd voor dat IMAP actief is

Als de technologie die Gmail (IMAP) gebruikt om e-mails op uw apparaat te bezorgen, is uitgeschakeld in de Gmail-instellingen, kan dit de reden zijn dat uw Gmail niet werkt op uw iPhone of iPad. Dat wil zeggen dat als IMAP is uitgeschakeld op Gmail.com, u mogelijk geen e-mails van de server kunt ontvangen. Zorg er daarom voor dat IMAP voor uw Gmail is ingeschakeld.

Oplossing 5. Verwijder uw Gmail-account van uw iPhone en laat deze opnieuw instellen

Stel dat u zich niet kunt aanmelden bij uw Gmail op de website en u heeft geverifieerd dat uw apparaat niet is geblokkeerd op het gebied van apparaatactiviteit en -meldingen, dan is de CAPTCHA-reset voltooid en weet u zeker dat IMAP actief is. Dit zou de juiste moeten zijn De keer dat u de moderne versie probeert, is dat de oplossing 'ontkoppel hem' en vervolgens 'sluit hem weer aan'. Met andere woorden, u moet het Gmail-account van de iPhone verwijderen en opnieuw instellen.

In de meeste gevallen wordt alle inhoud van Gmail bewaard op de servers. Dit betekent dat wanneer uw Gmail-account van de iPhone wordt verwijderd, er niets van de server zelf wordt verwijderd. Zodra het Gmail-account op uw iPhone is ingesteld, worden al uw contacten, e-mails en notities hersteld.

Opmerking:Als u de oudere versie van het e-mailbezorgsysteem, bekend als POP, gebruikt, kan het de e-mail van uw server verwijderen zodra deze op uw iPhone is gedownload. Log daarom in op gmail.com en zorg ervoor dat uw e-mails daar staan voordat u uw Gmail-account verwijdert.

Stappen voor het verwijderen en opnieuw toevoegen van een Gmail-account

1. Om het Gmail-account van uw iPhone te verwijderen: (Klik hier voor meer informatie over het verwijderen van een Gmail-account van Android >>)

– Ga naar “Instellingen” en kies “Mail, Contacten, Agenda”.

– Klik op uw Gmail-account en tik op “Account verwijderen”.

– Kies “Verwijderen van mijn iPhone”.

Hoe Gmail op iPhone te repareren werkt niet? [Opgelost] – ElseFix.com (2)

2. Voeg een Gmail-account opnieuw toe aan uw iPhone:

– Ga naar “Instellingen” en klik op “Mail, Contacten, Agenda”.

– Tik op “Account toevoegen” > “Google” en toets vervolgens uw accountgegevens in.

Hoe Gmail op iPhone te repareren werkt niet? [Opgelost] – ElseFix.com (3)

Het komt neer op

Daarom zou je met de bovenstaande stappen problemen moeten kunnen oplossen die verband houden met het feit dat Gmail niet werkt op je iPhone. En nu zou niemand om je heen moeten worstelen met een Gmail-probleem dat niet werkt op hun iPhones. Mocht u tijdens het reparatieproces een probleem tegenkomen, neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen:

3 methoden om de iPhone te updaten zonder iTunes [iOS 16/15/14.6/13 ondersteund]

4 methoden om verwijderde/oude Kik-berichten op de iPhone binnen enkele minuten te herstellen

Hoe verwijderde contacten uit Gmail/Outlook herstellen?

Maak een back-up van Android-tekstberichten naar Gmail

Hoe kunt u uw Gmail-wachtwoord op Android in minder dan 5 minuten opnieuw instellen?

Google Contacts Sync - Hoe contacten van Gmail naar Android mobiele telefoon synchroniseren?

Hoe Gmail op iPhone te repareren werkt niet? [Opgelost] – ElseFix.com (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6313

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.